Plz help me all ens fan

Waĺlet o chikar bayad bokonim agha jon :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: